Tag Archives: 28/11 là Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

28/11 là Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28 tháng 11 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”. Việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết