Tag Archives: 23 thành phố đáng sống nhất thế giới

23 thành phố đáng sống nhất thế giới

Danh sách 23 thành phố đáng sống này được chọn ra từ các thành phố trên 230 quốc gia và thậm chí không có cả New York và London do không đáp ứng được yêu cầu về môi trường sinh