Tag Archives: 2016: thương mại điện tử sẽ thêm nhiều “bại binh”

2016: thương mại điện tử sẽ thêm nhiều “bại binh”

Kinh doanh thương mại điện tử như tập thái cực quyền. Nếu nôn nóng, đòi đánh nhanh, mạnh ngay từ đầu, rất có thể “tiền tấn cũng đi” – chuyên gia nhận định. Thông điệp để lại khi rút lui