Tag Archives: 20 năm đổi mới

Nguyên Văn Thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị 20 năm trước (9/8/1995)

  Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 1995 Kính gửi BỘ CHÍNH TRỊ Sau đợt thảo luận tháng 6 vừa qua trong Bộ Chính trị xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội VIII, đồng chí Tổng bí