Tag Archives: 2 cổ phiếu mới sắp chào sàn HNX

2 cổ phiếu mới sắp chào sàn HNX

Cổ phiếu KDM của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành và ATS của TCP Suất ăn công nghiệp Atesco chính thức được chấp thuận niêm yết trên HNX từ ngày 9/3/2016. Ngày 9/3/2016, sở giao dịch chứng khoán