Tag Archives: 10 xe dùng hàng ngày khiến nhiều người hài lòng nhất năm 2015

10 xe dùng hàng ngày khiến nhiều người hài lòng nhất năm 2015

Trong bài khảo sát ô tô thường niên năm 2015, tạp chí Consumer Reports đã thu thập dữ liệu về độ hài lòng của người lái đối với 230.000 chiếc xe khách nhau có độ tuổi dưới 3 năm để