Tag Archives: 10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất 2015

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất 2015

Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng giảm mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index 10. Lui Chee Woo Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12):