Tag Archives: 10 tỷ phú kiếm tiền tốt nhất 2015

10 tỷ phú kiếm tiền tốt nhất 2015

Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng tăng mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index… 10. John Mars Giá trị tài sản ròng: 32,1 tỷ USD Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,6