Tag Archives: 10 trung tâm khởi nghiệp của thế giới

27 sự thật ít người biết về khởi nghiệp

Khởi nghiệp là một phong trào nổi bật trong những năm gần đây. Tuy nhiên, còn rất nhiều sự thật hầu hết mọi người chưa biết. Việt Nam được cho là một trong những quốc gia có số lượng công