Tag Archives: 10 thương vụ M&A khủng nhất thế giới 2015

10 thương vụ M&A khủng nhất thế giới 2015

Cho tới thời điểm này, 2015 là một năm kỷ lục của hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Dựa theo số liệu từ Dealogic, CNBC cho biết tính chung trên toàn cầu, tổng giá trị của các thương