Tag Archives: 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2015

10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2015: Theo Global Observatory

1. Khủng hoảng tị nạn Châu Âu 2015: Vấn đề người tị nạn đã thống trị các phương tiện truyền thông và tranh luận chính trị ở châu Âu. 4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc

10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2015: Theo Thesaigontimes

1. Khủng hoảng tị nạn châu Âu Vấn đề người tị nạn thống trị các phương tiện truyền thông và tranh luận chính trị tại châu Âu. Ảnh: Reuters 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do cuộc nội