Tag Archives: 10 sự kiện nổi bật ngành thủy sản năm 2015

10 sự kiện nổi bật ngành thủy sản năm 2015

Nhìn lại năm 2015, VASEP đưa ra 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành thủy sản trong năm