Tag Archives: 10 quý bà giàu nhất sàn chứng khoán

10 quý bà giàu nhất sàn chứng khoán

  Bà Phạm Thu Hương STT Họ và tên Tài sản 2015 Tài sản 2014 Năm sinh 1 Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch HĐQT VIC; Vợ ông Phạm Nhật Vượng_Chủ tịch HĐQT VIC 3,810.16 3,481.23 1969 2 Phạm Thúy