Tag Archives: 10 mẫu xe “đến từ hành tinh khác” và đoản mệnh nhất của thập niên 1990

10 mẫu xe “đến từ hành tinh khác” và đoản mệnh nhất của thập niên 1990

Đó là những mẫu xe bị coi là điên rồ và thiếu thực tế nhất, đã từng được sản xuất ra trong những năm 1990. Nếu những năm 80 của thế kỷ trước, ngành công nghiệp xe hơi gặp phải