Tag Archives: 10 dấu ấn kinh tế VN 2015

10 dấu ấn kinh tế Việt Nam 2015: Theo Vietnamnet

Kinh tế 2015 dường như vẫn trầm trong nhịp điệu của giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, những nỗ lực bền bỉ, những thành công đột phá đã mang lại một năm 2015 đầy dấu ấn