Tag Archives: 10 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất tháng 5/2016

10 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất tháng 5/2016

VNM là mã dẫn đầu về giá trị giao dịch trên sàn HOSE cũng như toàn thị trường, đạt hơn 3.441,8 tỷ đồng (23,4 triệu cổ phiếu). Đóng góp khá lớn giao dịch của VNM trong tháng 5 vừa qua