Tag Archives: 10 CEO dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất

10 CEO dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất

Dựa theo số liệu của Equilar, CNN Money vừa thống kê danh sách 10 giám đốc điều hành (CEO) dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất. Nick Woodman. Theo Equilar, tổng thù lao của các giám đốc điều hành