10 cổ phiếu Việt tăng mạnh nhất trong năm 2015

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2015, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) đóng cửa với tràn ngập sắc xanh và nhiều con số ấn tượng. Theo thống kê của Vietstock, năm 2015, trên cả hai sàn giao dịch có mã tăng. Trong đó, 10 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm: TNT, HTL, VC3, DAT, DRH, TMT, SHN, VCS, CTD, TTF.

1. CTCP Tài Nguyên (HOSE: TNT)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: 10/1/2011

Ngày niêm yết: 80,000,000,000 đồng

Vốn điều lệ: Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 2,400 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 25,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 947.67%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 43,911 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

2. CTCP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long (HOSE: HTL)

Nhóm ngành: Bán lẻ

Ngành: Bán buôn

Ngày niêm yết: 22/01/2010

Vốn điều lệ: 80,000,000,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 25,800 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 150,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 481.40%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 2,877 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

3. CTCP Xây Dựng Số 3 (HNX: VC3)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Ngày niêm yết: 13/12/2007 Vốn điều lệ: 199,998,940,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 6,300 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 23,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 265.08%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 28,945 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

4. CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE: DAT)

Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp

Ngành: Ngư nghiệp, săn bắt

Ngày niêm yết: 5/11/2015 Vốn điều lệ: 381,000,000,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 15,600 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 55,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 252.56%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 33,872 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

5. CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (HOSE: DRH)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Ngày niêm yết: 26/07/2010

Vốn điều lệ: 183,997,020,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 5,900 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 20,200 đồng

Tỷ lệ tăng: 242.37%

Khối lượng giao dịch bình quân 247 phiên: 149,065 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

6. CTCP Ô Tô TMT (HOSE: TMT)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thiết bị, máy móc

Ngày niêm yết: 22/01/2010 Vốn điều lệ: 308,391,170,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 15,200 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 51,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 235.53%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 61,803 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

7. CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội (HNX: SHN)

Nhóm ngành: Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) – Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải

Ngành: Dịch vụ hành chính và hỗ trợ

Ngày niêm yết: 16/12/2009

Vốn điều lệ: 385,917,600,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 4,000 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 13,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 225%

Khối lượng giao dịch bình quân 247 phiên: 680,194 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

8. CTCP Vicostone (HNX: VCS)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Ngày niêm yết: 17/12/2007

Vốn điều lệ: 529,992,510,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 24,400 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 74,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 203.28%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 104,732 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

9. CTCP Xây Dựng Cotec (HOSE: CTD)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Ngày niêm yết: 20/01/2010

Vốn điều lệ: 432,530,000,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 53,400 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 153,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 186.52%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 32,632 cp

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

10. CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan

Ngày niêm yết: 18/02/2008

Vốn điều lệ: 1,400,939,400,000 đồng

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2015: 10,500 đồng

Giá tại ngày 31/12 (Phiên cuối năm 2015): 29,000 đồng

Tỷ lệ tăng: 176.19%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: cp

Share This:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *